۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
نحوه آدرس دهی صحیح مقالات
نحوه آدرس دهی صحیح مقالات
نحوه آدرس دهی صحیح مقالات

آدرس دهی مقالات انگلیسی

باتوجه به اهمیت ذکر صحیح و یکسان آدرس (affiliation ) دانشگاه در مقالات ارائه شده جهت انتشار در مجلات داخلی و خارجی خواهشمند است ، آدرس مطابق با قالب زیر ارائه گردد و از ذکر دو آدرس پرهیز نمایند . به استثنای مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و یادانشگاههای داخلی باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. بنابراین هر نویسنده بایستی یک affiliation اعلام نماید.
در ضمن هزینه تشویقی به مقالاتی داده خواهد شد که طبق آئین نامه پرداخت هزینه تشویقی مقالات این موارد را رعایت نمایند.

 

 فرمت استاندارد آدرس دهی جهت مقالات انگلیسی

Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
یا
Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom,I.R. Iran

آدرس دهی مقالات فارسی

با توجه به اهمیت ذکر صحیح و یکسان آدرس (affiliation ) دانشگاه در مقالات ارائه شده جهت انتشار در مجلات داخلی و خارجی خواهشمند است ، آدرس مطابق با قالب زیر ارائه گردد و از ذکر دو آدرس پرهیز نمایند . به استثنای مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و یا دانشگاههای داخلی باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. بنابراین هر نویسنده بایستی یک affiliation اعلام نماید.
در ضمن هزینه تشویقی به مقالاتی داده خواهد شد که طبق آئین نامه پرداخت هزینه تشویقی مقالات این موارد را رعایت نمایند .

 

 فرمت استاندارد آدرس دهی جهت مقالات فارسی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

آدرس دهی مراکز تحقیقات 

با توجه به اهمیت ذکر صحیح و یکسان آدرس (affiliation ) دانشگاه در مقالات ارائه شده جهت انتشار در مجلات داخلی و خارجی خواهشمند است ، آدرس مطابق با قالب زیر ارائه گردد و از ذکر دو آدرس پرهیز نمایند . به استثنای مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و یا دانشگاههای داخلی باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. بنابراین هر نویسنده بایستی یک affiliation اعلام نماید.
در ضمن هزینه تشویقی به مقالاتی داده خواهد شد که طبق آئین نامه پرداخت هزینه تشویقی مقالات این موارد را رعایت نمایند .

مرکز تحقیقات زئونوز

Zoonoses Research center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
مرکز تحقیقات زئونوز،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 

مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر

Research Center for Noncommunicable Diseases , Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت(SDH)

Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences,jahrom, Iran

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران

 

مرکزتحقیقات اخلاق پزشکی

Medical Ethics Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom , Iran

مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی 

Student Research Committee,Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران.

 

 

آزمایشگاه جامع تحقیقات

Central Research Laboratory, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

آزمایشگاه جامع تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

 

تاریخ:
1400/09/24
تعداد بازدید:
135
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal