کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

تمدید زمان ثبت نام بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی تهران
تمدید زمان ثبت نام

تمدید زمان ثبت نام بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی تهران

پیام تسلیت به خانم زهره رجب پور
پیام تسلیت

پیام تسلیت به خانم زهره رجب پور

برگزاری استارت آپ ویکند سلامت و گردش گری

برگزاری استارت آپ ویکند سلامت و گردش گری

برگزاری کارگاه تصویر سازی زیستی

برگزاری کارگاه تصویر سازی زیستی

برگزاری مدرسه بهاره آشنایی با مطالعات کیفی

برگزاری مدرسه بهاره آشنایی با مطالعات کیفی

تغییر تاریخ برگزاری بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

تغییر تاریخ برگزاری بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

اخبار چندرسانه ای

برگزاری استارت آپ ویکند سلامت و گردش گری

برگزاری استارت آپ ویکند سلامت و گردش گری

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

 سلسله کارگاه های مالکیت فکری درسال 1402 و ابتدای 1403

سلسله کارگاه های مالکیت فکری درسال 1402 و ابتدای 1403

کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی سامانه ها

مرکز کاکرین ایران

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سامانه منبع یاب

معاونت تحقیقات و فناوری

ISC

تنظیمات قالب